Hotline: 0938 429 179 - 0569 839 879 | info@thuyvacongsu.com
Tiếng Việt
English


Tin tức

KHÔNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐÃ HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐỂ KÊ KHAI THUẾ
(Cập nhật: 10/29/2017 7:10:40 AM)

Tháng 11/2016, Công ty TNHH Change Interaction (TPHCM) có nhận được hóa đơn mua vào từ bên nhà cung cấp. Công ty đã thanh toán và kê khai thuế hóa đơn này trong Quý 4/2016. Tuy nhiên, đến tháng 7/2017 Công ty nhận được thông báo từ nhà cung cấp là phải hủy các hóa đơn đã xuất trước đó.

Lý do nhà cung cấp đưa ra là thời điểm đó bên nhà cung cấp đang chuyển địa điểm, mã số thuế bị khóa nên số hóa đơn đã đăng ký với đơn vị thuế phải hủy toàn bộ. Nhà cung cấp xuất thay thế bằng một hóa đơn khác số tiền không thay đổi.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Change Interaction hỏi, tờ khai thuế GTGT Quý 4/2016 có phải kê khai lại hay điều chỉnh thế nào?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Theo Khoản 3, Điều 20; Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều chỉnh hóa đơn và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp Công ty TNHH Change Interaction sử dụng hóa đơn đã hết giá trị sử dụng để kê khai khấu trừ thuế GTGT tại kỳ tính thuế Quý 4/2016 là chưa đúng quy định, những hóa đơn này không đủ điều kiện để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Vì vậy, Công ty thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ của các hóa đơn hết giá trị sử dụng trên tờ khai kỳ tính thuế Quý 4/2016.

Đối với các hóa đơn đầu vào thay thế thì Công ty TNHH Change Interaction thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

Tin tức khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng 502, Lầu 5, Tòa nhà Báo Phụ Nữ
311 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Telephone: +84 (28) 3818 1438       Fax: +84 (28) 3818 1437

E-mail: info@thuyvacongsu.com - Web: thuyvacongsu.com - thuy-associates.com